szukasz
Rozwoju Kariery
lub biznesu?

Zanim się umówisz dowiedz się czym jest mentoring:

1. Mentoring jest relacją poufną, w której obie strony zobowiązują się do działania uważnego oraz pełnego wzajemnego szacunku.

2. Rolą mentora jest odpowiadanie na potrzeby rozwojowe mentee, a nie narzucanie własnych oczekiwań.

3. Zarówno mentor i mentee szanują swój czas i inne obowiązki. Mentor i mentee szanują również czas i wkład osób trzecich.

4. Mentee podejmuje aktywną rolę w relacji mentoringowej, a mentor go do tego

zachęca.

5. Zarówno mentor i mentee w fazie wstępnej spotkań (1-2 spotkania) podejmują

decyzje o tym czy będą ze sobą współpracować i czy ta relacja będzie korzystna dla uczestnika.

6. Zarówno mentor, jak i mentee biorą udział w Procesie z własnej woli. Każda

ze stron może zakończyć relację, jeśli z jakiś przyczyn nie jest efektywna.

Powinni jednak przedyskutować razem tę decyzję, jako element wspólnego

uczenia się i finalnie przekazać tą decyzje.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących relacji mentoringowej lub

kwestii organizacyjnych procesu zarówno mentor jak i uczestnik będą

kontaktować się ze sobą.

8. Mentee nie jest zobowiązany stosować się do rad mentora. Podopieczny jednak rozważa udzielone rady i feedback w sposób tak otwarty, jak to możliwe.

9. Mentor nie wchodzi w obszary, które mentee utrzymuje jako osobiste, chyba że podopieczny zechce się nimi podzielić z mentorem.

10. Mentor i mentee są otwarci i prawdomówni względem siebie w relacji mentoringowej oraz otwarcie rozmawiają o tym, w jaki sposób może być ona bardziej efektywna.

11. Mentor i mentee dzielą odpowiedzialność za zakończenie relacji mentoringowej po zakończeniu Programu, aby zapobiec stworzeniu wzajemnej zależności poza ramami programowymi.

W czym może pomóć mentoring


Online Marketing

email marketing

Strategia biznesowa

Sprzedaż

Rozwój osobisty

Rozwój biznesu
Chcesz Od Razu Przejść Do Działania?

Wybierz jeden z pakietów

Mini

Pakiet 3 sesji

Złoty

Pakiet 6 sesji

vip

Pakiet 10 sesji

Kontakt