Dotacje dla firm

SKĄD FIRMY MOGĄ POZYSKAĆ DOTACJE?​

Jedyną słuszną odpowiedzią na powyższe pytanie jest – to zależy.

Wszystko zależy od tego, gdzie mieści się dana firma, jakie są aktualnie ogłoszone nabory, czego potrzebuje dana firma, jaka jest struktura firmy i innych czynników zależnych od konkretnego projektu.

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA?​

Dotacje dla firm są zróżnicowane, jednak można przyjąć, że większość firm może skorzystać ze środków dostępnych w:

– Urzędach Pracy i są to środki w ramach refundacji stanowiska pracy (o czym niżej), Krajowego Funduszu Szkoleniowego tzw.: KFS (o tym niżej)

– Środków z Funduszy Europejskich – wszystko zależne jest od dostępności środków i ich przeznaczenia

– Środków dostępnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych, czyli dofinansowania do usług szkoleniowych, doradczych itp.

– Dotacji z ZUS

– Środki dostępne regionalnie

– Środki na projekty ogólnopolskie

Opisy Popularnych projektów

Dotacje na utworzenie stanowiska pracy, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy — są to środki, jakie pozyskujemy dla naszych klientów na podstawie umowy pośrednictwa. W ramach współpracy przygotowujemy komplet dokumentacji do złożenia wniosku, dla naszego klienta w odpowiedniej instytucji.

 

Sam proces pozyskania finansowania: Klient po otrzymaniu kompletu dokumentów od naszej firmy, wskazuje określoną osobę, która potrzebuje na stanowisko pracy, lub otrzymuje kilka propozycji do zatrudnienia. Po przejściu całego procesu rekrutacji otrzymuje umowę refundacji ( zwrotu poniesionych kosztów utworzenia stanowiska pracy). Na podstawie podpisanej umowy refundacji dokonuje wydatkowania, przedstawia dokumentację zakupową, oraz otrzymuje zwrot poniesionych kosztów. Rozliczenie z naszą firmą następuje po otrzymaniu przez klienta refundacji. Kwoty do uzyskania około 20.000zł – 40.000zł na jedno stanowisko pracy. Warunek konieczny — minimum 6 miesięcy działalności, a następnie utrzymanie stanowiska pracy przez określony okres (z reguły 24 miesiące)

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie 100% kwoty szkolenia, środki dostępne są za pośrednictwem Urzędu Pracy

JAK WYGLĄDA PROCES WERYFIKACJI MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI?​

– Przede wszystkim rozmawiamy o potrzebach Twojego biznesu

– Poszukujemy odpowiadających potrzebom możliwości lub informujemy aktualnych możliwościach

– Ustalamy warunki współpracy dla każdej ze stron lub polecimy Ci inną firmę (bo być może w obszarze, w którym potrzebujesz pomocy nie specjalizujemy się)

– Podpisujemy umowę o współpracy i realizujemy konkretny projekt 

– Rozliczamy współpracę i dofinansowanie

Jak z nami Współpracować?

Pozostaw kontakt do siebie lub odezwij się do nas