Testy psychologiczne

Testy psychologiczne są narzędziami badawczymi w psychologii. Celem testu może być poznanie predyspozycji oraz możliwości testowanej osoby, ale również ocena stanu zdrowia psychicznego, czy też diagnozy zaburzeń. 

Możemy zaproponować różnego rodzaju testy psychologiczne, które będą dopasowane do konkretnych potrzeb i będą wykonane przez wykwalifikowaną psycholożkę.

Po co robić testy psychologiczne w biznesie:

 • Rekrutacja czyli dopasowanie do stanowiska pracy
 • Zarządzanie ludźmi – potencjał menedżerski, sprawdzenie czy kandydat ma szansę odnaleźć się w roli. Sprawdzenie czy jest flow.
 • Komunikacja w zespole – czyli z czego wynikają różnice w postrzeganiu różnych spraw, celów i zadań.
 • Dobór do zespołu ludzi o określonych predyspozycjach – różnorodność lub jednolitość charakterów. Dopasowanie na podstawie cech osobowościowych i dobranie w grupy.
 • Budowanie relacji – W jaki sposób następuje nawiązanie relacji z klientem. Badanie potrzeb i wartości.
 • Sprawdzenie jak pracownik poradzi sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Poznanie cech osobowościowych w zależności od preferowanego stylu pracy/zarządzania
 • Wychwycenie pewnych nieszablonowych zachowań kluczowych do wyróżnienia się jako organizacja
 • Możliwość przewidzenia potencjału w kwestiach awansu

Na początku możesz skorzystać z darmowego testu 16 personalities, który pomoże Ci określić Twój typ osobowości. Znajdziesz go pod linkiem https://www.16personalities.com/pl

Test ok 15 min, test + konsultacja ok 60min 490,00 zł

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

pomaga w indywidualnej diagnozie osobowości, np. w celach klinicznych,

pomaga w uzyskaniu samoopisu osób badanych,

pomocny w badaniu archetypów kulturowych i stereotypów,

pomocny w diagnozie „ja idealnego”,

można go też stosować jako skalę obserwacyjną, wtedy test wypełniają osoby znające

osobę badaną.

Dla kogo: Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.

Test ok 40 min, test + konsultacja ok 60min

590,00 zł

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

mierzy 14 cech osobowości, które mają największy wpływ na efektywność w pracy oraz na szereg postaw w organizacji, takich jak zaangażowanie organizacyjne czy identyfikacja z firmą, oraz kompetencje.

pomaga w pomiarze różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu

widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego,

pomaga w procesach selekcyjnych i w rekrutacji,

pomaga w identyfikowaniu talentów organizacji

pomaga w procesach rozwojowych i coachingu,

pomaga w budowaniu skutecznych zespołów,

pomaga w doradztwie zawodowym,

pomaga w badaniach kompetencji kadry kierowniczej,

pomaga w określeniu czy dana osoba będzie skutecznym managerem,

pomaga w badaniu potrzeb szkoleniowych.

pomaga w badaniu następujących cech osobowości: motywacja osiągnięć, władzy,

przywództwa, wrażliwość społeczna, otwartość na relacje, towarzyskość, orientacja na

zespół, asertywność, sumienność, elastyczność, orientacja na działanie.

Dla kogo: Osoby dorosłe czynne zawodowo

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas bez ograniczenia. Wersja samoopisowa – przeciętnie około 40 minut.

Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych.

Dla kogo?

Dla:

 • Nauczycieli i wykładowców
 • Managerów
 • Pracowników służb mundurowych
 • Kierowców zawodowych
 • Przedstawicieli handlowych
 • Sprzedawców
 • Osób pracujących pod presją
 • Pracowników służby zdrowia
 • Opiekunów
 • Psychologów i psychoterapeutów
 • Żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
 • Żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

oraz dla wszystkich osób, które borykają się z problemem przewlekłego stresu i/lub chcą

lepiej poznać siebie powyżej 18 roku życia.

CISS może się także przydać w selekcji zawodowej, kiedy na dane stanowisko potrzebna jest

osoba umiejąca dobrze sobie radzić w stresujących warunkach i na której nie odbije się

negatywnie tego typu praca w dłuższej perspektywie (właśnie dzięki temu, że ma ona

konstruktywne strategie radzenia sobie).

Koszt: CISS – 250 zł z omówieniem wyniku (ustnie lub pisemnie) + 160 za wywiad (sesja

pierwsza przed przystąpieniem do badania psychologicznego)

DINEMO składa się z 33 pozycji, zawierających opisy różnych sytuacji stanowiących źródła emocji. W odniesieniu do każdej sytuacji wymienione są cztery różne sposoby reagowania. Badany za każdym razem wybiera tę reakcję, która jest dla niego najbardziej typowa. Inwentarz pozwala na interpretację wyników w odniesieniu do dwóch skal czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład DINEMO, to: INNI – zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych ludzi, oraz JA  – zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych emocji.

Test ok 15 min, test + konsultacja ok 60 min 390 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

bada inteligencję emocjonalną,

bada zdolność do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, a także respektowania ich i rozumienia ich funkcji.

Dla kogo: młodzież, dorośli

Zasady: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 15 minut

Autorzy: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Test ok 10 min + konsultacja ok 60min 390,00 zł

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

• pomaga w diagnozie temperamentu, rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości,

badana temperament w odniesieniu do następujących cech: emocjonalność, strach, złość, aktywność i towarzyskość, a wersja dla dzieci – nieśmiałość, towarzyskość, aktywność i emocjonalność.

Dla kogo: Dzieci, młodzież, dorośli

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu; przeciętnie 10 minut

Autorzy: Arnold H. Buss, Robert Plomin

Test ok 25 min + konsultacja ok 60min 590,00 zł (wersja R), 490,00 zł (wersja R/S)

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

pomaga w edukacji ora organizacji pracy,

bada ekstrawersję i introwersję, neurotyzm, psychotyzm oraz skalę kłamstwa, która mierzy skala kłamstwa, która mierzy potrzebę uzyskiwania aprobaty społecznej lub tendencję do przedstawiania się w korzystnym świetle.

pomaga w diagnozie skłonności do choroby wieńcowej, zawału, nadciśnienia, cukrzycy, chorób nowotworowych,

pomaga w prognozowaniu powodzenia w nauce szkolnej i na studiach,

pomaga w poradnictwie zawodowym,

pomaga w wyborze i powodzeniu w dyscyplinie sportowej,

pomaga w ustaleniu zmienności nastrojów

pomaga w poradnictwie przedmałżeńskim i rodzinnym.

Dla kogo: do badania osób dorosłych i młodzieży od 16-go roku życia

Zasady: badanie można przeprowadzić zarówno indywidualnie jak i grupowo. Jego czas nie

jest ograniczony. Średnio to około 20-25 minut

Test ok 10 min + konsultacja ok 60min

390 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

bada inteligencję emocjonalną, postrzeganą jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Dla kogo: Młodzież, dorośli.

Zasady: Badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut

Autorzy: N. S. Schutte, J. M. Malouff, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, Ch. J. Gloden, L. Dornheim

Test ok 15 min + konsultacja ok 60min

390 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

bada stopnień pozytywności stosunku do własnej osoby i innych ludzi, w oparciu między innymi o analizę transakcyjną E. Berne’a

może być bardzo przydatny w pracy terapeutycznej,

może być bardzo pomocny w określaniu przyczyn trudności na polu zawodowych, w odniesieniu do komunikacji z innymi.

Dla kogo: Dorośli

Zasady: Badania indywidualne lub grupowe; czas badania: ok. 15 minut

Autorzy: Anna Sukiennik

Test ok 60-90 min + konsultacja ok 60min

790 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

pomaga w ocenie osobowości i zaburzeń psychicznych takich jak np. hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja, hiteria, psychopatia, psychastenia, hipomania, introwersja społeczna i in.,

jest też bardzo przydatny w badaniach kandydatów do pracy związanej z pewnym ryzykiem np. menadżer zarządzający dużym zespołem musi być jednocześnie cierpliwy i asertywny,

przydatny w rekrutacji na studia czy poborze wojskowym,

przeprowadza się go również przy ocenie stanu psychicznego osób podejrzanych o poważne przestępstwa,

stosuje się go w psychiatrii.

Dla kogo: Osoby dorosłe w wieku 18-69 lat

Zasady: Badanie indywidualne i grupowe, zawiera 567 stwierdzeń, do których odnosi się badany.

Autorzy: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben–Porath, Auke Tellegen, W. Grant

Dahlstrom

Test ok 15 min + konsultacja ok 60 min 490 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

pomaga w diagnozie cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki, chodzi o : neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

pomaga w pełnym opisie osobowości badanego,

pomaga też w prognozowaniu możliwości adaptacyjnych do zawodowego.

Dla kogo: Młodzież, dorośli

Zasady: Badania grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu. Przeciętnie czas badania wynosi 15 minut.

Autorzy: P. T. Costa, R. R. McCrae

Test ok 25 min + konsultacja ok 60 min. 590 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

bada zdolność do rozumienia emocji, która jest traktowana jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej,

bardzo przydatny w pracy z rodzicami,

bardzo przydatny w terapii par,

bardzo przydatny przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia czy zawodu,

przydatny w selekcji i rekrutacji pracowników,

pomaga wskazać osoby mające predyspozycje do pracy wymagającej kontaktów z innymi ludźmi,

pomaga w ocenie czy dana osoba ma trudności w funkcjonowaniu społecznoemocjonalnym, co natomiast wskazuje na potrzeby rozwojowe w tym zakresie.

Dla kogo: Dorośli i młodzież od 15 roku życia.

Zasady: Badanie indywidualne lub grupowe; czas badania: około 25 minut.

Autorzy: Anna Matczak i Joanna Piekarska

Test ok 15 min + konsultacja ok 60 min

490 PLN netto

Cena zawiera badanie i konsultację psychologiczną.

Dodatkowo klient może wystąpić o wydanie dokumentów opisujących wynik:

Opinia – pisemna skrócona wersja opisu wyników badania – 200 zł

Opracowanie – pełne opracowanie wyników badania na piśmie – od 300 do 490 zł

Co bada? W czym pomaga?

bada nasilenie każdego z czterech stylów kierowania: wodzireja, ekonoma, rewolucjonisty i kapitana,

pomaga ocenić czy występuje styl dominujący,

pomaga w badaniu osób kierujących zespołami,

pomaga w wyznaczaniu pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej,

bardzo przydatny w procesach rekrutacyjnych, selekcyjnych i rozwojowych w organizacji,

pomaga ocenić jaką kulturę organizacyjną będzie rozwijać dana osoba, jeśli zostanie przyjęta na dane stanowisko kierownicze,

pomaga ocenić predyspozycje osobowościowe i przekonania na temat skutecznego kierowania organizacją, danego kandydata, co z kolei będzie wpływało na to jak kształtuje środowisko w swoim zespole i organizacji.

Dla kogo: Osoby dorosłe, aktywne zawodowo, z co najmniej średnim wykształceniem

Zasady: Badanie indywidualne i grupowe, bez ograniczenia czasu, przeciętnie od 10 do 15 minut

Autorzy: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Chcesz się umówić na konsultacje i test?

A może wsparcie psychologiczne?