wsparcie psychologiczne

Klaudia Matuszyńska Projekt Biznes

Klaudia
matuszyńska

Od kwietnia 2023 jestem psycholożką.

Studia ukończyłam z wyróżnieniem na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Pracuj ze mną

Formę pomocy dostosowuję do indywidualnych oczekiwań i potrzeb, złożoności problemu oraz gotowości do wprowadzenia zmian przez moich Pacjentów.Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z osobami dorosłymi w ramach konsultacji psychologicznych oraz wspierając dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w szkole specjalnej W Katowicach. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim empatią, która pozwala mi nie tylko zrozumieć pacjentów, ale przede wszystkim towarzyszyć im w procesie zmian.
Zależy mi na zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz pełnego komfortu i odpowiedniej atmosfery.
W pracy kieruję się profesjonalizmem, dbam o szczerą i autentyczną relację. Cenie wolność jednostki i dbam o etykę swojej pracy.
Stawiam na zaufanie i zdrowy rozwój. Praca z drugim człowiekiem jest moją pasją. Moją największą misją jest bycie, słuchanie i wsparcie osoby doświadczającej kryzysu lub trudnej sytuacji życiowej. Celem mojej pracy jako psycholożki jest poprawa jakości życia.
Zapraszam do współpracy osoby, które chciałby podnieść jakość swojego życia i żyć bardziej świadomie.

Swoje wsparcie kieruję do:

  • dorosłych,
  • osób w kryzysie psychicznym ( depresja, zaburzenia lękowe, fobie)
  • osób mających problemy z poczuciem własnej wartości,
  • osób chcących rozwijać się zawodowo
  • osób dotkniętych wypaleniem zawodowym
  • osób potrzebujących diagnozy psychologicznej w oparciu o testy psychometryczne